Apartmanın otoparkını kapatan elektrik direkleri ve panolarla ilgili karar

KDK’ya başvuran vatandaş, oturduğu apartmanın kapalı otopark kapısının önünde bulunan elektrik direği ve kutu panonun, giriş çıkışı engellediği için bina sakinlerinin otoparkı kullanamadığını belirtti.

Başvurucu, ”direk ve panonun kaldırılmasının mümkün olmadığı ve elektrik direği ile panonun yerinin değiştirilmesinin ancak ücreti karşılanarak mümkün olabileceği” belirtilerek, ilgili yerlere başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

Vatandaş, KDK’dan direk ve kutu panonun başka bir yere nakledilmesini talep etti.

Başvuruyu incelen KDK, vatandaşın talebinin reddedilmesi işlemini hukuka aykırı buldu.

KDK, ilgili idare tarafından panonun taşınmasının mümkün olduğunun belirtildiği, ancak masraflara başvuranın katılmasının beklendiği, seçenek çözümlerin değerlendirilmediği, mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengenin başvuran aleyhine bozulduğunun görüldüğü, başvuranın bina otoparkından faydalanamaması sebebiyle mülkiyet hakkının kısıtlandığı ve masraftan kaçınma gerekçesiyle ölçülülük ilkesine aykırı davranıldığını tespit etti.

KDK, gerekli koordinasyonun sağlanarak başvurana külfet getirmeyecek şekilde dağıtım panosu ve direğin kaldırılması için Osmangazi Belediyesi ile ilgili elektrik dağıtım şirketine tavsiye kararı gönderdi.

Elektrik dağıtım şirketi, KDK’ya direk ve panonun yer değişikliği işleminin 2024 yılı bakım ve onarım kapsamında yapılacağını bildirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir