MEB ortaokullarda ‘yapay zeka uygulamaları’ dersinin müfredatını hazırladı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan “yapay zeka uygulamaları” dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Ortaokul 7 ve 8. sınıflarda her bir düzeyi 72 saatlik öğretim programını içeren yapay zeka uygulamaları dersi, seçmeli dersler kapsamında bulunuyor.

Yapay zeka uygulamaları dersinde, öğrencilerin bu teknolojiyi amaca uygun ve etkili bir şekilde kullanmaları amaçlandı. Dersin müfredatında, öğrencilerin yapay zeka problemlerinin çözümü için blok tabanlı program geliştirme ortamlarından en az birini öğrenmeleri hedeflendi.

Derste, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alan anahtar yetkinliklerin yanı sıra “bilimsel süreç”, “yaşam” ve “mühendislik” becerilerinin geliştirilmesi için de konular yer aldı.

Öğrenciler, bu derste önce birinci düzeyi (yapay zeka uygulamaları 1), sonra da ikinci düzeyi (yapay zeka uygulamaları 2) okuyacak.

Ders süresince öğrenciler, günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yapay zeka uygulamaları geliştirecek. Derslerde, öğrencilere teorik bilgiler yanında uygulama geliştirmeleri için uygun eğitim ortamları oluşturulacak.

Yapay zeka uygulamaları dersinin öncelikle bilişim teknolojileri sınıflarında veya etkileşimli tahta üzerinden uygulamalı biçimde yürütülmesi bekleniyor. Derslerin uygulama aşamasında her öğrenciye en az bir uygulama yapabileceği fırsat sunulacak.

Öğretmenler, keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma, farkındalık geliştirme, sorumluluk alma ve ürün tasarlama süreçlerinde öğrencilere rehberlik edecek.

İkinci düzeyde makine öğrenmesi dersleri

Dersin birinci düzey müfredatı, “yapay zekaya giriş”, “yapay zekanın kullanım alanları ve alt boyutları”, “yapay zeka ve etik”, “yapay zekanın önemi”, “blok tabanlı geliştirme ortamları”, “blok tabanlı örnek proje geliştirme” olmak üzere 6 üniteden oluştu.

İkinci düzey müfredattaki üniteler ise “makine öğrenmesi ve örüntü tanıma”, “yapay sinir ağları”, “bulanık mantık”, “blok tabanlı ortamda örnek projeler geliştirme” olarak sıralandı.

Yapay zekaya giriş ünitesinde öğrenciler, genel kavramların yanı sıra merhamet, empati, diğerkamlık, sevgi gibi duyguların yapay zekada olmamasının olası sonuçlarını tartışacak.

Öğrenciler, “yapay zekanın kullanım alanları ve alt boyutları” ünitesinde, üretken yapay zeka uygulamalarını etkili bir biçimde kullanma yöntemlerini öğrenecek.

“Yapay zeka ve etik” ayrı ünitede ele alındı

MEB, yapay zeka uygulamalarında son dönemde en çok tartışılan “yapay zeka ve etik” konusuna ayrı bir ünitede yer verdi.

Öğrencilerin bu teknolojileri etik ilkelere uygun olarak kullanmaları hedeflenen ünitede, etik ihlaline neden olan önemli teknolojiler tanıtılacak. Yapay zeka uygulamalarında büyük veri ve veri madenciliği kaynaklı etik ihlallerini örnekler üzerinden açıklanacağı derslerde, yapay zeka uygulamalarında karşılaşılan ihlallere karşı bilişim güvenliği ilkeleri uygulamalı gösterilecek.

Yapay zeka uygulamalarında kişisel verilerin ihlalinin örneklerle açıklanacağı derslerde, bu ihlallerin doğruluk ve dürüstlük bakımından değerlendirmesi yapılacak.

“Blok tabanlı ortamda proje geliştirme” ünitesinde öğrenciler, bu teknolojiyi kullanarak gerçek hayat problemlerinin çözümüne yönelik farklı projeler geliştirecek. Projelerin hayata geçirilmesi için 50 ders saatinin ayrılacağı derslerde, görüntü ve ses işleme projeleri de yer alacak.

Öğrenciler, derslerde, “yazıyı sese çevirme”, “sesi yazıya çevirme”, “dil algılama”, “dil tercüme”, “görüntü ve ses işleme ile güvenlik” gibi projelerde hem teorik hem uygulamalı dersler alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x